Valná hromada klubu Hornets Brno 2020

V pondělí 15.června ve 20:30 na ZŠ Horní!

Valná hromada klubu Hornets Brno 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu spolku Hornets Brno, z.s., která se bude konat ve pondělí 15.6.2020 od 20:30 v počítačové místnosti v budově základní školy Horní, Horní 742/16, Brno.
Dle platných stanov spolku je členem Valné hromady každý člen spolku starší 18 let.
 

Program VH je následující:

  • Úvod
  • Volba členů výkonného výboru
  • Volba předsedy klubu
  • Zpráva o činnosti a hospodaření klubu Hornets Brno za rok 2019
  • Schválení výsledku hospodaření
  • Schvalování výše a splatnosti členských příspěvků na sezónu 2020/2021
  • Diskuse
  • Usnesení
  • Závěr

Dokumenty:

Vloženo     Od