Individuální technika

Základní dovednosti hráče

Technika

Co to je?

Sportovní technika je určitý biomechanický způsob řešení daného pohybového úkolu člověkem na základě všeobecných anatomicko-fyziologických a psychologických předpokladů. Zjednodušeně se jedná způsob řešení problémů, překážek a herních situací ve sportu. My si zdovolením techniku spojíme s individuálními dovednostmi hráče (driblink, vedení míčku, nahrávka, střela, klička, zpracování míčku, přesun brankáře, ...).

Je to pro hráče důležité?

Rozhodně ano. Nejenže to je důležité, ale pro hráče přímo nezbytné, neboť všechny situace na hřišti mohou mít své taktické řešení, ale provedení a úspěšnost se odvíjí od schopnosti hráče je správně provést. Za jednoduchý a tradiční příklad nám může sloužit střelba. Pokud hráč neumí technicky správně vystřelit (kombinace razance, přesnosti a výběru optimálního typu střelby), tak mu nemusí pomoci ani sebelepší pozice ke střelbě. Často můžeme slýchavat komentáře typu: zradila nás koncovka; sice jsme protivníka přestříleli, ale soupeř byl efektivnější, ...

Kdy mám techniku trénovat?

Individuální dovednosti je potřeba trénovat a pilovat po celý sportovní život. V mládí převláda proces motorického učení zvaný adaptace, který označuje reakci organismu na zatížení. Tedy když se hráč učí novým věcem je stavěn před překážku, kterou se snaží překonat. Po úspěšném splnění se úkol stíží, a proces se opakuje. Tímto systémem se jedinec nepřetržitě vyvýjí (zlepšuje). Právě děti tyto překážky dokáží překonávat rychleji, a je u nich možné pozorovat zlepšení jednodušeji. Proto jsou tréninky kategorií přípravky, elévu a mladších žáků zaměřeny právě na rozvoj individuálních dovedností. 

Nicméně existuje také proces desadaptace, který je přesným opakem. Hráč, který pravidelně netrénuje tyto dovednosti, se postupem času v nich zhoršuje. Proto je důležité, aby si je každý hráč pečlivě udržoval po celou svou sportovní kariéru.

Jak se naučím nové technické prvky?

Základ je stanovit si postupný plán toho co chci dosáhnou. Začít s jednoduší variantou a postupnou prací se dostaneš k složitějším prvkům. Tady s tím ti pomohou jednak tví trenéři, kteří přesně vědí co má a nemá hráč umět v dané kategorii.

Jednotlivá cvičení, se kterými se setkáš, se mohou zdát těžká až nemožná a nemusí se ti povést hned napoprvé, ale je třeba to nevzdat a neustále to zkoušet. Někdy až stý pokus teprve přinese malé zlepšení, které má však cenu zlata. 


Instruktážní videa

Jako klub jsme se rozhodli Vám prostřednictvím krátkých videí ukázat základní až pokročilá cvičení, která můžete praktikovat individuálně i mimo tréninkové jednotky. Není potřeba žádných velkých sportovních ploch, pouze florbalka, balónek a vlastní aktivity. Videa jsou doplněna o menší komentář, který pomůže při pochopení jednotlivých cviků.

 

Kategorie: přípravka, elévové a nováčci

Zaměření: na videu můžete sledovat ukázku základních driblinků, které se hráč učí na svých florbalových začátcích. Úkolem je rozvíjet cit pro míček a jednoduše ho ovládat pomocí neustálých doteků. Hráč se zároveň učí opticky vnímat pohyb balónku. V neposlední řadě se u kategorie přípravky a elévové učí jednoduchá motorika a síla horních končetin (ovládání florbalky).

Dílčí úkoly: správný florbalový postoj (viz. obrázek), nedívat se na míček, přidávat na rychlosti a přidat jednoduchý pohyb (chůze)

Aplikace ve hře: hráč ve hře aktivně ovládá balónek (nikoliv pouze tlačí a předhazuje), dokáže měnit směr, je schopen zrychlovat a zastavovat bez stráty míčku


 

Kategorie: přípravka, elévové a nováčci

Zaměření: na videu můžete sledovat ukázku práce s balónkem ve vzduchu, které se hráči učí v nejmadších kategorií. Prioritou je zvednutí míčku na čepeli a jeho udržení. Následně dokázat zpracovat skákající míček a co nejrychleji přejít do driblinku. Cvičení dále rozvíjí cit pro míček (jednoduchá motorika) a vnímání pohybu balónku v prostoru a v čase.

Dílčí úkoly: zkoušet zvedat a házet si s míčkem pod úrovní kolen, po zpracování jít okamžitě do pohybu, kombinovat se základním driblinkem, soutěž na výdrž (překonávat rekordy)

Aplikace ve hře: hráč umí zpracovávat skákavý míček díky dobrému citu florbalky a míčku --> je rychlejší a dokáže získat volné míčky